طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز تیر 96 - مکاشفه گاه نوشتهای دانشجوی دانشگاه المهدی عج
سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
عید سعید فطرمبارک

بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان ...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف کلی از پژوهش بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی اعم از دخترانه و پسرانه شهر...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع علی مقایسه ای می باشد.....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه

تحقیق رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است.....

قیمت : 19,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به...

قیمت : 19,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری

تحقیق رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استان بوشهر می باشد. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ....

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران....

قیمت : 26,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی(مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهر بندرعباس می باشد. بدین منظور، 32 نفر از دختران به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده....

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه

تحقیق رشته روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی (مقطع کارشناسی ارشد)،چکیده: هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر(8 تا 12 ساله) دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال شهرستان اسکو است. گرایش این پژوهش کاربردی می باشد. این تحقیق باروش مداخله ای و درمان و گردآوری و تحلیل...

قیمت : 24,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل


تاریخ : یکشنبه 96/4/4 | 6:22 عصر | نویسنده : دانشجوی دانشگاه المهدی (عج) | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پنل پیامک