طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز بسیج - مکاشفه گاه نوشتهای دانشجوی دانشگاه المهدی عج
سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

بسم الله
چشم هایش خون می گرید
دردستهای کوچک و لرزانش هنوزباقی مانده سنگریزه های کوچک است که تنهایادگاربرادران شهیدش درگروه مقاومت است.
اونیزمصمم وبااراده درراهی که درپیش دارد هرروز که ازخواب برمی خیزد مشتهایش گره کرده و همچنان سنگریزه هارا دردستان کوچکش می فشارد.
امیددارد بتواندهرچه زودتربزرگ شود و حق پایمال شده خودرااز غاصبان ستمگربستاند.اما...

نمی تواند.این چندروزآخرآنقدرگرسنه وتشنه مانده که دیگرتاب وتوان ندارد ..
بغضی درگلودارد که نمی تواند پاهایش رادراین راه یاری رساند.ناتوان و درمانده درراه می ماند و فقط چشمانش به آنسوی افق می دوزد ومی گوید:خدایا خودت کمکمان کن!
خدایا یاری گر رابرسان!خدایا تاب و تحملمان تمام شده ..آب نداریم .برق نداریم.نان نداریم.همه جای شهرمان غرق درخاموشی است.اما...هنوزامیدواریم وتوراداریم...
خدایا منتظریاری ات هستیم یاریگران رابرسان...
وشهرهمچنان درزیرغرش سهمگین آتش بی امان دشمن می بارد و می سوزد و می سازد ومردم بی دفاع همچنان مقاوم و مصمم واستواردرشهرمانده اند.اما ...
نیازبه کمک و یاری من و تودارند.
آیا سکوت جایزاست؟آیارواست صدای هل من ناصرشان رابشنویم و ساکت بمانیم؟شمابگوئید چاره چیست؟
آیادرست است نظاره گرپرپرشدنشان ازرسانه های گروهی تصویری ونوشتاری باشیم و فقط بنشینیم و بگوئیم خدایا منتقم واقعی خون شهیدان رابرسان؟فکرمی کنید اماممان بااین سکوت ما و این دعای ظاهری ما می آید؟هرگز.زهی خیال باطل!
اگرمی خواهید امام عصر (عج )ازمن و شماراضی باشد باید به یاری اش بشتابیم.یاری دادن امام دراین عصر انتظاریاری رساندن به مردم بی پناه ومظلوم است.و دست گیری ازحق و حق پرستان مخلص و راست قامتی که هیچ پناهگاه و امیدی به جزازخداندارند
وچشمشان فقط درانتظاریاری برادران وخواهران مسلمانشان است.اگردست مظلوم رابگیری،نشان دادی منتظرواقعی هستی.فلسفه انتظارفقط دعاو ندبه خواندن نیست.باید درعمل نیزثابت کنی که اورامی خواهی .
هدف دشمنانی همچون اسرائیل نسل کشی مسلمین است. فرونشاندن صدای پرطنین الله اکبرمسلمانان است.پس برشما مسلمانان سراسرجهان اسلام وظیفه است که به دفاع ازآنان و دین اسلام برخیزید و اولین کاری که می کنید یاری رساندن به مردم مظلوم غزه می باشد.
امروزروزبسیج مستضعفین ومیقات همه مسلمانان همیشه درصحنه است.هرکدام ازشمابسیجیان درسراسرجهان اسلام می توانید به هرطریقی حتی بایک حرکت قلم به یاری این مردم مظلوم بشتابیدومطمئن باشید این حرکت منسجم و متحد شما بی پاسخ نخواهدماند و حداقل قوت قلبی برای آنان درادامه راه مقاومتشان  است .
وخداوندنیزیاری شان خواهدنمود.امیدآنکه دولتهای درسکوت مانده درسراسرجهان

 ازاین حرکت شمادرس بگیرند و به تکاپوبیافتند ودرصدد کمک ویاری برایند.
پس بشتابید به یاری آنان .سکوت جایز وروانیست.وبدانید خداوندوعده پیروزی مردم فلسطین رادرقرآن کتاب آسمانیمان داده است .وصبح نزدیک است.
الیس الصبح بقریب...نصرمن الله و فتح قریب

مطالب مرتبط:فراخوان:وبلاگستان فارسی بیدار شود!

               خروش وبلاگی غزه آغاز شد

              «خروش وبلاگی غزه» جان گرفت

درج درخبرگزاریها:
خروش وبلاگی در حمایت از غزه/17
آیا رواست در مقابل فریاد هل من ناصر ساکت‌ بمانیم


تاریخ : سه شنبه 87/9/5 | 6:8 عصر | نویسنده : دانشجوی دانشگاه المهدی (عج) | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پنل پیامک